Arbetssätt

För oss på Himmelsvägen går TRYGGHET och LÄRANDE hand i hand. 

Vi stärker barnens självkänsla och tar tillvara på det unika hos varje barn genom att se varandra, vara lyhörda samt vara goda förebilder. Vi hjälper barnen att sätta ord på deras känslor och det de vill förmedla. Vi respekterar varandra och är rädda om varandra och den miljö som vi vistas i.

Vi låter lärande i alla dess former genomsyra vår verksamhet och vi värdesätter alla utvecklingssteg. Lärandet sker genom att barnen får tillåtelse att utforska världen på egen hand, men även tillsammans med förskolans pedagoger och de andra barnen. Vi lyfter frågeställningar och tar tillvara på varandras nyfikenhet och intressen. Tillsammans utmanar vi varandra till nytt lärande!

Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetssätt