Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Kicki Olsson och nås på telefonnummer 018-727 85 04

12 januari 2016